Diorama50 - RotorMania

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Diorama "Padesátka"


Podklad pro stavbu je 5mm překližka. Základy rampy jsou z korku. Aby bylo dosaženo dostatečné výšky rampy  oproti výšce podlahy vagónu, jsou na sebe nalepeny 3 řady 4mm korku na sebe (4mm korek mám připraven jako podloží pro moduly). Silnice je vytvořena pomocí pomalu schnoucí sádrové hmoty. Pro rovný povrch silnice je vhodné sádru nanášet a brousit několikrát. Aby bylo možné rýsovací jehlou rýt do sádry, je třeba mít nanesený dostatečně silný povrch cca 3mm, jinak se sádra odlupuje od podkladu. Pomocí rýsovací jehly jsem vyryl spáry mezi jednotlivými kostkami. Zkoušel jsem rytí do různě zaschlé sádry, nejlepších výsledků jsem dosáhl při plně zaschlé hmotě.
Sádru jsem nastříkal tmavě šedou matnou barvou a nechal zaschnout. Pro obarvení spár mezi kostkami jsem použil světlejší odstín dosti naředěné šedé barby. Barvu jsem štětcem nanesl na celou silnici a poté vršky kostek setřel hadrem. Neměčtí modeláři ještě nahodile některé kostky přebarvují dalšími odstíny šedé. což efekt silnice umocňuje. V tomto případě je vhodné volit dostatečně podobný odstín se základní barvou. Zaštěrkování koleje jsem provedl standardním způsobem - štěrk měkkým štětcem rovnoměrně rozprostřel těsně pod horní hranu pražců a poté zakapal bílým vodou ředitelným lepidlem Herkules 1:1 zředěným vodou s několika kapkami saponátu na mytí nádobí. Na konci koleje jsem vytvořil štěrkový val. Naproti rampě jsem umístil malou hromadu černého uhlí.
Před sypaným koncem koleje jsem se rozhodl jako kolejovou zarážku položit vyřazený pražec. Pražec jsem uchytil dvěma páry závitových tyčí za pomocí kolejových spojek (do zbytku leptaného plechu jsem vyvrtal dva otvory, skrz které jsem prostrčil drát a zafixoval vteřinovým lepidlem).Starý napatinovaný pražec jsem umístil před konec koleje. Pražec je pomocí zavitových tyčí pevně spojen s kolejí.
Zahájil jsem zatravňování - tráva a keře of firmy Polák. Na kolejnice jsem nanesl rez, na pražce a štěrk tmavě šedou. Nakonec jsem použil patinátory rez, hlína a popel. Místa vzdálená dále od kolejí jsem vysypal jemnou frakcí štěrku. Hlína je vytvořena pomocí hrubé mouky. Vše je zakapáno zředěným bílým lepidlem s vodou a několika kapkami saponátu na mytí nádobí. Schůdky z leptu od firmy Pojezdy.eu vypadají skvěle. K vyrovnání výšky mezi koncem schůdků a silnicí jsem použil opět vyřazené pražce (dřevěný profil 2x3mm).

Dokončil jsem "zatravnění" plochy dalšími keři, lučními květy i segmenty různě barevné trávy - vše polotovary firmy Polák. Zároveň jsem na diorama umístil vagón zetky plzeňského prazdroje. Úprava vagónu je popsána ve článku Nákladní vůz Z.

Bílá plocha nalevo je místo určené pro strom. Ačkoliv to není téměř vidět, místo pro strom jsem ohraničil obrubníkem. Pohled z ulice ukazuje bíle pruhovanou kolejnicí ohraničený horní okraj nákladové rampy. Sudy vyložené z pivovarnického vozu jsou skladníkem rozmístěny tak, aby dohromady tvořili číslo "50". Pohled z vedlejší silnice ukazuje i podezdívku rampy - samolepící strukturované zdivo (v pravo).

Z přední strany rampy je podezdívka z velkých nepravidelných kamenů vytvořených stejným způsobem jako kočičí hlavy - rytím do sádry. V pozadí skladník - figurka od firmy Preiser - vynáší poslední sud z pivem - předpokládám, že je prázdný.
Na kolejích jsem v místě přejezdu umístil betonové panely od firmy Model Scene. Betonové panely jsem pomocí stříkací pistole a naředěné tmavě šedé barvy sladil s okolím. V silnici jsem vydlabal otvor o rozměru kanálu. Kanál z leptu jsem přilepil a napatinoval pigmentem rez. Doprostřed štěrkového náspu jsem umístil návěst "Konec koleje". Návěst jsem nakreslil v aplikaci Corel, vytiskl na fotografický papír a vystřihl. V pozadí pod stromem je vidět červený odpadkový koš. Nakonec jsem vše přestříkla matným lakem.


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky